İnternet açısından düşünecek olursak bütün bu parçalar beraber çalışarak bilgisayarın dünyanın diğer ucundaki bir bilgisayara veri göndermesini sağlar. Switchler networklerin diğer bir temel parçasıdır. Çünkü network içinde meydana gelen olayları hızlandırırlar. Switchler network üzerindeki farklı düğümlerin ( network bağlantı noktaları, genelde bir bilgisayardır ) birbirleriyle doğrudan ve sağlıklı bir biçimde haberleşebilmesini sağlar.