NETWORK SWİTCH NEDİR 

Network genel olarak aşağıdaki üç kısımdan oluşur :

– düğümler ( bilgisayarlar )

– bağlantı ortamı ( kablolu veya kablosuz )

– router veya hub gibi özel network elemanları

İnternet açısından düşünecek olursak bütün bu parçalar beraber çalışarak bilgisayarın dünyanın diğer ucundaki bir bilgisayara veri göndermesini sağlar. Switchler networklerin diğer bir temel parçasıdır. Çünkü network içinde meydana gelen olayları hızlandırırlar. Switchler network üzerindeki farklı düğümlerin ( network bağlantı noktaları, genelde bir bilgisayardır ) birbirleriyle doğrudan ve sağlıklı bir biçimde haberleşebilmesini sağlar.

Birçok farklı türde switch ve network bulunmaktadır. Örneğin bir firmanın dahili networkündeki herbir düğümün birbiriyle bağlanmasını sağlayan switchlere LAN switch denmektedir. Bu makalede LAN switch kullanılan Ethernet networkleri üzerinde durulacaktır.

Network Temelleri

Network : Network bir grup bilgisayarın birbirleri arasında veri alışverişi yapacak şekilde bağlanmalırıdır.
Düğüm : Networke bağlanan herhangi birşeye düğüm denmektedir. Düğüm genellikle bir bilgisayar olmakla birlikte yazıcı, dvr kayıt cihazı gibi başka bir cihazda olabilir.
Segment : Segment bir networkün switch, bridge veya router ile networkün geri kalanından ayrılmış herhangi bir bölümüdür.
Backbone : Backbone networkün ana kablolamasıdır. Bütün segmentler bu omurgaya bağlıdır. Backbone genelde tek bir segmentin taşıyabileceğinden fazla bilgi taşıyabilir. Örneğin herbir segment 10 Mbps ile çalışırken, omurga 100 Mbps ile çalışacaktır.
Topoloji : Topoloji herbir düğümün networke fiziksel olarak bağlanma şeklidir.
LAN ( Local Area Network ) : LAN aynı fiziksel bölgede bulunan ( aynı bina gibi ) bilgisayarların oluşturduğu networktür.
WAN ( wide area network ) : Bilgisayarlar ayrı şehir gibi çok uzak mesafelerde bulunuyorsa bu networke WAN ( wide area network ) denir.
NIC ( Network Interface Card ) : Her bilgisayar veya diğer cihazlar ağa network arayüz kartları sayesinde bağlanırlar. Birçok bilgisayar ethernet kartlarını kullanmaktadır.
MAC ( Media Access Control address ) : MAC bir cihazın fiziksel adresidir. MAC adresi 2 eşit parçadan oluşur ve 6 byte uzunluğundadır. İlk 3 byte network arayüzünü yapan firma bilgilerini içerir. İkinci 3 byte ise network arayüzüne ait seri numarasını göstermektedir.
Unicast : Unicast bir düğümden özel olarak adreslenmiş diğer düğüme iletimi göstermektedir.
Multicast : Multicast’ te düğüm bir paketi özel bir adres grubuna gönderir.
Broadcast : Bu iletim şeklinde düğüm, gönderisini ağdaki diğer tüm düğümlere yapar.

Switch Konfigürasyonları
LAN switchleri fiziksel dizaynlarına göre değişkenlik gösterir. En popüler üç konfigürasyon :

Paylaşımlı Hafıza : Bu çeşit switchlerde hangi porttan geldiğine bakılmaksızın gelen bütün paketler ortak arabellekte saklanır. Daha sonra doğru port aracılığıyla hedef düğüme gönderilir.

Matrix : Bu çeşit switchler giriş ve çıkış portlarının birbiriyle kesiştiği dahili bir sistem vardır. Giriş kapısında bir paket belirlendiğinde MAC adresi listedekilerle karşılaştırılarak uygun çıkış portu bulunur. Uygun çıkış kapısı bulunduktan sonra switch iki portun arasında bir kesişim olmasını sağlar.

Bus Mimarisi : Dahili şebekenin yerine bütün portlar TDMA kullanarak dahili bir iletim yolu paylaşırlar. Bu tasarımda herbir port için özel arabellek ayrılır.

topoloji